PQM Consultancy

Project & Quality Management Consultancy

Project Management

Een goede manier van het introduceren van iets nieuws of het wijzigen van iets bestaands verdient alle aandacht. Hierbij is het van belang dat medewerkers met elkaar communiceren en gezamenlijk een bepaald doel bereiken binnen een gestelde tijdlijn. Dit is de gedachte achter project management. Door project management kunt u op een gestructureerde manier zorgen dat dit doel bereikt wordt.

Uiteraard zijn er grote en kleine projecten. Van belang blijft altijd de allocatie van resources (geld en middelen) en een goede planning om het gewenste doel binnen de gewenste tijd te realiseren. Afhankelijk van het project zult u ook rekening moeten houden met interne en externe communicaties.

PQM Consultancy heeft ervaring in meerdere soorten projecten (en technieken).