PQM Consultancy

Project & Quality Management Consultancy

Quality Management

Er zijn veel soorten richtlijnen en regelgevingen, vaak gereguleerd door een overheid of instantie, waar een onderneming mee te maken krijgt. Zo zijn er richtlijnen en regelgeving met betrekking tot ISO-900X, GCP, GLP of GMP, maar ook voor medische hulpmiddelen en de (medische)voedingsmiddelenindustrie. Deze richtlijnen en regelgevingen zullen er in veel gevallen voor zorgen dat de onderneming een kwaliteitssysteem zal of moet gaan ontwikkelen. Toch hebben veel ondernemingen moeite met de interpretatie van de richtlijn of regelgeving. PQM Consultancy kan u helpen met deze interpretatie.

Wij adviseren, ondersteunen en trainen uw medewerkers in het opzetten en onderhouden van het kwaliteitsmanagement systeem (QMS). Hierbij moet u denken aan het in kaart brengen van uw processen, het maken van een plan van aanpak voor het introduceren van een QMS, het opstellen van protocollen (b.v. SOP's, werkinstructies, formulieren, templates), het trainen van de opgestelde procedures, het onderhouden van het QMS (document control) en het voeren van change management over het QMS, gebouwen, processen en systemen.